תעריפון

​ ​
תיאור השירות וסוג הפעולה מחיר לפני מע"מ
פגישת ניהול פרישה +חוות דעת ללקוח +הכנת קיט לפקיד שומה 2500
גישת תכנון פרישה מקדים +ניתוח תיק פנסיוני +תכנון משיכה עתידית של הכספים +חוות דעת ללקוח 3500
קיבוע פטור על קצבה לרבות ביצוע היוון כספי קצבה מקופות גמל – מילוי 161 ד ובקרת אישורי פקיד שומה 2500
ניתוח תיק פנסיוני+ חוות דעת ללקוח 2400
פגישה אישית +ניתוח תיק פנסיוני+ חוות דעת ללקוח 4550
בדיקת מכרז קצבה ובקשה לקבלת קצבה – מילוי ניירת והגשה ליצרן 2500
טיפול במשיכת כספים :פידיון מקרן השתלמות / קופות גמל /פוליסות 300 פר יצרן
 
הזמנת שירות דרכינו כוללת: הכוונה, הסבר , רישום, מעקב וביצוע אחרי כל בקשה ומענה טלפוני אישי. 
שירותים נוספים – במסגרת קבלת הצעה ממתכנן פרישה . 
סכומים המעודכנים בטבלה אינם כוללים מעמ
תשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית /שק/מזומן
שירותים/בקשות מחוץ לטבלה המפורטת/תיקים מורכבים יותר
**חשבונית תצא ע"ש הלקוח וכתובתו.  הסכום יועבר טרם קבלת שירות – בהעברה בנקאית. יש לציין בהערות העברה – תכנון פרישה עבור "שם לקוח " ולמסור למתכנן - כתובת ומס ח.פ להוצאת חשבונית .