מאמרים

הפרישה מן העבודה היא אירוע משמעותי בחיים אשר מחייב הכנה מוקדמת על מנת להצליח לשמור על רמת החיים בעזרת הכנסה קבועה שאינה נופלת מן ההכנסה שלכם בתקופת העבודה, וכן להבטיח כי המוצרים הפנסיוניים שברשותכם, אותם צברתם לאורך השנים, יעניקו לכם את תנאי הפרישה האופטימליים...
לעצמאות יש יתרונות רבים. אין לכם בוס שמציק לכם, אתם יכולים לבחור את השעות שבהם תעבדו, ואתם אפילו לא חייבים לקבל כל עבודה שיתנו לכם. אולם אליה וקוץ בה: דווקא משום שעצמאיים טרודים במהלך רוב הזמן בעסק שלהם, מתוך מטרה לשרוד בשוק התחרותי, להצליח, לשגשג ולהגדיל ככל האפשר את הכנסותיהם בהווה – רובם אינו מקדיש מחשבה יתרה לעתיד הפנסיוני שלהם...